ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวสุนิษา บัวดงกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ร.ร.ปอพานพิทยาคม สพม.26 สพม. 26