ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายนิมิตต์ การะดีสุวรรณภูมิวิทยาลัยสพม.26 สพม.26
2นางมิ่งขวัญ หนองขุ่นสารสตรีศึกษา 2สพม.26 สพม.26
3นายชินกร โตกลางโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1