ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสามารถ อุคำผาน้ำทิพย์วิทยาถึงแก่กรรม 
2นางนิรมล ศรีโยธีโพธิ์แก้วประชาสรรค์ลาออกจากราชการ