ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางจิรภา สบายดีเมืองน้อยวิทยาคมโรงเรียนปทุมคงคา สพม.สมุทรปราการ
2นายวีระชาติ กุลสุวรรณพนมไพรวิทยาคารโรงเรียนชุมชนบ้านขวาว สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
3นายเรศ แสงทองพนมไพรวิทยาคารโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม.กาฬสินธุ์
4นายอนุศักดิ์ ไชยอุปละอาจสามารถวิทยาโรงเรียนเตาป่า สพป.มหาสารคาม เขต 2
5นายปรีดา จันทะวงษาหนองหมื่นถ่านวิทยาโรงเรียนเบ็ญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม.ฉะเชิงเทรา
6นางปิยธิดา บุญชะตาพนมไพรวิทยาคารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
7นายฆัดธะนาม ธรรมอินทร์โพนทองวิทยายนลาออกจากราชการ 
8นายชลวิทย์ ไปบนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาถึงแก่กรรม 
9นางสุรีย์พร บุญสินชัยโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ถึงแก่กรรม