ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายวินัย วิลัยพิษช้างเผือกวิทยาคมโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ฯ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
2นางพูลทรัพย์ ศรีคุณจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ลาออกจากราชการ