ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางอรัญญา ตะคอนรัมย์ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาลาออกจากราชการ 
2นายชฤทธิ์ แก้วมณีเมืองสรวงวิทยาโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ
3นางสิริกร ชาชิโยทรายทองวิทยาอบจ.ร้อยเอ็ด อบจ.ร้อยเอ็ด
4นายธนิตศักดิ์ นิลผายโพนเมืองประชารัฐถึงแก่กรรม