ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวกมลนัทธ์ อัศวจุฬามณีหินกองวิทยาคารวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี2 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี2
2นายสุริยา จันดาหงส์โคกล่ามพิทยาคมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 สพป.มหาสารคาม เขต 2
3นางสุริโย จันทร์มณีสุวรรณภูมิวิทยาลัยโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม.อุดรธานี