ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายบุญภพ จันทมัตตุการสุวรรณภูมิพิทยไพศาลโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
2นายไพรวัลย์ สมภูงาเมยวดีพิทยาคมโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
3นายทรงศักดิ์ พรรณศรีสุวรรณภูมิวิทยาลัยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
4นายอภิชาติ ประสิทธิ์นอกหนองพอกวิทยาลัยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
5นายเตรียมใจ ตาลทองโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ลาออกจากราชการ 
6นางกัญญ์ณพัชร พงศ์สินบุษกรจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกลาออกจากราชการ 
7นายกฤษณัฐ แสนโยธาพลับพลาวิทยาคมโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
8นายปิยณัฐ กุสุมาลย์โพธิ์ศรีสว่างวิทยาโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม.ขอนแก่น
9นางสาวพิริยา นีลเซ่นหนองพอกวิทยาลัยลาออกจากราชการ